Dodane dnia: 7 czerwca, 2023 Dodane przez: Redakcja Comments: 0

Zboża ozime są jednymi z najważniejszych upraw rolniczych na świecie.

Aby zapewnić im optymalne warunki wzrostu i uzyskać wysokie plony, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich zabiegów herbicydowych na wiosnę. Zastosowanie herbicydów w tym okresie ma na celu zwalczanie chwastów, które konkurują z uprawami zboża ozimego o światło, wodę i składniki odżywcze.

Zastosowanie zabiegów herbicydowych w zbożach ozimych na wiosnę

Zabiegi herbicydowe w zbożach ozimych przeprowadzane na wiosnę

Zabiegi herbicydowe w zbożach ozimych na wiosnę mają szczególne znaczenie, ponieważ w tym czasie rośliny osiągają już rozwinięte stadium wzrostu, a chwasty zaczynają intensywnie rosnąć. Chwasty mogą znacząco wpływać na plonowanie zboża i pogarszać jakość zbioru. Dlatego ważne jest przeprowadzenie zabiegów herbicydowych w odpowiednim terminie. Jednym z najważniejszych aspektów przy wyborze herbicydów jest identyfikacja gatunków chwastów obecnych na polu. Różne chwasty mogą wymagać zastosowania różnych środków chwastobójczych, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z doradcą rolnym w celu wyboru odpowiednich herbicydów. Oprócz tego, istotne jest również dostosowanie dawek herbicydów do fazy rozwoju chwastów i zboża ozimego.

Przeprowadzenie zabiegów herbicydowych w zbożach ozimych na wiosnę można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest zabieg wczesnowiosenny, który ma na celu kontrolowanie chwastów w początkowym stadium ich wzrostu. Na tym etapie można zastosować selektywne herbicydy, które są bezpieczne dla zboża ozimego, a jednocześnie skutecznie zwalczają chwasty. Kolejnym etapem jest zabieg w okresie międzywiosennym, gdy zboża ozime znajdują się w fazie intensywnego wzrostu. W tym czasie chwasty mogą już być dobrze rozwinięte i konkurować ze zbożem o dostęp do zasobów. Stosowanie herbicydów na tym etapie jest istotne dla zachowania czystości pola uprawnego i ograniczenia konkurencji chwastów.

Zabiegi herbicydowe na wiosnę w zbożach ozimych, o których przeczytasz na stronie https://innvigo.com/zabiegi-herbicydowe-na-wiosne-zboza-ozime/, można również przeprowadzić w fazie kłoszenia. W tym okresie chwasty mogą stanowić szczególne zagrożenie dla plonu, ponieważ rosnące kłosy zboża są szczególnie wrażliwe na konkurencję ze strony chwastów. Stosowanie herbicydów w tej fazie ma na celu minimalizowanie szkód wyrządzonych przez chwasty i zapewnienie optymalnych warunków do formowania i dojrzewania ziarna.